Program Leaders

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Firma Iuvenes Engineering skorzystała z dofinansowania w ramach programu Leaders 2014-2020 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" tj. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operację pt. "Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługę kompleksową w dziedzinach badań charakterystyki energetycznej, kosztorysowania i projektowania budynków przy pomocy interaktywnej aplikacji komputerowej". Posłużył on do szybkiego rozwoju naszej firmy i zaopatrzenia jej zarówno w wyspecjalizowany sprzęt badawczy, jak i niezbędne oprogramowanie techniczne.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Jeśli masz pytania, czy wątpliwości, pozostań z nami w kontakcie. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Copyright © 2019 - 2020 Iuvenes Engineering. All Rights Reserved.